07
februari
2011
|
00:00
Europe/Brussels

Winterweer heeft impact op klantoordelen NS

Het afgelopen jaar waardeerde 75% van onze klanten de dienstverlening op het Nederlandse hoofdrailnet met een 7 of hoger. Dat was 78% in 2009. Klanten gaven ondermeer voor het op tijd rijden en informatie bij ontregelingen een lagere beoordeling Dit heeft te maken met het winterweer tijdens het begin en eind van 2010 en de staking onder het personeel van de schoonmaakbedrijven. Net als vorig jaar zijn de klanten evenwel positief over de veiligheid op stations en in treinen. 78% van de reizigers waardeerde dit onderdeel met een 7 of hoger.

NS is zich ervan bewust dat moet worden gewerkt aan verdere verbetering van de dienstverlening. Dit geldt met name voor de reisinformatie op stations en in treinen bij ernstige verstoringen. NS geeft verbetering van de reisinformatie hoge prioriteit. Inmiddels heeft de minister van I&M besloten dat NS eindverantwoordelijk wordt voor reisinformatie. NS zal deze organisatiewijziging samen met ProRail zorgvuldig ter hand nemen.