Utrecht,
01
september
2020
|
14:46
Europe/Brussels

Derde tienminutentrein tussen Rotterdam, Den Haag, Leiden en Schiphol

Samenvatting

Vanaf december 2021 hoef je niet meer te kijken hoe laat de trein gaat tussen Rotterdam - Den Haag - Leiden en Schiphol. Dat is de inzet van nieuwe afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, ProRail en NS. Ondanks de coronacrisis kijken de partijen gezamenlijk met vertrouwen de toekomst in en willen we iedere tien minuten een Intercity laten rijden. Het is de derde intercityverbinding die de NS als tienminutentrein wil aanbieden, bovenop de eerder aangekondigde tienminutentrein die ook eind 2021 Nijmegen - Utrecht - Schiphol gaat rijden. Dat betekent dat reizigers tussen deze steden zes keer per uur via een Intercityverbinding kunnen reizen.

Deze frequentieverhogingen sluiten aan de bij vervoersvraag op middellange termijn, ondanks de huidige impact van het coronavirus. NS kan nu starten met de voorbereidende werkzaamheden. Komende tijd worden de details van de dienstregeling verder uitgewerkt, waarbij ook de laatste reizigersprognoses worden meegenomen. Vervolgens wordt de dienstregeling voor advies in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de consumentenorganisaties.

De veranderingen worden mogelijk nu het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail duidelijk hebben gemaakt dat de infrastructuur hiervoor wordt aangepast. In de Randstad liggen de drukste spoorlijnen van ons land. Van vier naar zes Intercity’s per uur betekent voor veel reizigers minder lang wachten en vaker een zitplaats, want de capaciteit gaat omhoog. Ook ontstaat voldoende capaciteit om toekomstige groei op te vangen.

Het is de derde intercityverbinding die NS als tienminutentrein gaat aanbieden. Eind 2017 ging de treinenfrequentie fors omhoog tussen Amsterdam - Utrecht - 's Hertogenbosch en Eindhoven. En met succes; tussen eind 2017 en eind 2019 is het aantal reizigers tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven bijvoorbeeld met 15 procent gegroeid, veel meer dan de normale groei.

Eerder is al aangekondigd dat eind 2021 ook tussen Nijmegen - Utrecht - Schiphol een Intercityverbinding als tienminutentrein gaat rijden. Alle de details over de dienstregeling voor 2022 worden begin volgend jaar bekend.

Tienminutensprinters naar Dordrecht

Ook tussen Rotterdam en Dordrecht gaan meer treinen rijden. Tegelijk met de Intercity's gaat ook deze tienminutensprinter de hele dag rijden, de eerste van Nederland. Daarnaast blijven ook de vier intercity's die er ieder uur tussen Rotterdam en Dordrecht rijden.

NS werkt al lang samen met regionale overheden in het zuidelijk deel van de Randstad om tot nog hoogwaardiger openbaar vervoer te komen, in een gebied waar veel nieuwe huizen worden gebouwd. De nieuwe tienminutensprinter is daar een uitvloeisel van. En de ambities zijn nog groter. Vanaf 2025 moet de tienminutensprinter doorgetrokken worden naar Den Haag. Daarnaast hebben we de ambitie om iedere 5 minuten een sprinter en meer Intercity's te laten rijden. Daarvoor moet het spoor tussen Delft en Schiedam verdubbeld worden.

Infrastructuur

NS en ProRail zijn al jaren bezig met toename van treinen op de drukste trajecten van Nederland. ProRail heeft in opdracht van het Rijk veel geïnvesteerd in het verder verbeteren van de infrastructuur zodat het mogelijk is met meer treinen per uur te rijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van overwegen en de stroomvoorziening, nieuwe wissels, seinen en een verbeterde verkeersleiding. Ook zijn de grote stations op het traject afgelopen jaren uitgebreid en gemoderniseerd.