Utrecht,
17
februari
2021
|
18:51
Europe/Brussels

Nieuwe cao NS: werkgelegenheidsgarantie en meer loon

De vakbonden (FNV, VVMC, CNV en VHS) zijn akkoord met het eindbod van NS voor een nieuwe cao. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Het akkoord volgt op een ledenraadpleging van de vakbonden over het eindbod. De nieuwe cao doet recht aan het harde werk van collega’s en past ook bij de financieel zware situatie van ons bedrijf.

In de nieuwe cao staat onder andere een loonstijging van in totaal 4%, een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 en een betere regeling om eerder met pensioen te gaan. De cao treedt met terugwerkende kracht per 1 april 2020 in werking en loopt tot 1 juli 2022.

Marjan Rintel (president-directeur NS): “Na lang en intensief onderhandelen ben ik heel blij dat we nu een mooi resultaat hebben bereikt met de vakbonden voor een nieuwe cao. Ik ben trots dat we - naast een loonsverhoging - ervoor kunnen zorgen dat alle collega’s die dat willen, bij NS kunnen blijven werken. Zo houden we onze mensen binnenboord. We hebben alle NS'ers keihard nodig in deze moeilijke tijd. Die is niet opeens voorbij, maar dat we er samen de schouders onder kunnen zetten geeft veel vertrouwen voor de toekomst. “

Kern van het geaccepteerde eindbod

Loon en looptijd

De cao geldt tot 1 juli 2022. Per 1 april 2020 worden de lonen met terugwerkende kracht met 1,2% verhoogd, per 1 april 2021 met 1,6% en per 1 januari 2022 met 1,2%. Gemiddeld is dat 1,8% per jaar. De verwachte inflatie is 1,4%. Dit betekent dat de loonstijging hier per jaar gemiddeld 0,4% boven zit.

Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 januari 2021 in dienst waren, in april 2021 een eenmalige vergoeding van € 200 netto (naar rato van het werktijdpercentage).

Eerder met pensioen

De regeling om eerder met pensioen te gaan wordt verbeterd. Hierdoor kunnen collega’s tot drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze collega’s krijgen eenmalig een uitkering van € 22.164 bruto per medewerker als ze een tot drie jaar eerder stoppen met werken. Als je binnen één jaar voor AOW met pensioen gaat, krijg je een deel van dit bedrag.

Werkgelegenheidsgarantie

NS zet maximaal in op het begeleiden van mensen van werk naar werk binnen NS. Daarom is een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 geboden voor alle medewerkers met een vast contract.

Sociaal plan

Het Sociaal Plan wordt verlengd tot 1 januari 2025. Bovendien komt er een aantal verbeteringen voor collega’s in zoals:

  • Met een Plaatsmakersregeling kan, bij uitwisselbare functies, een collega die niet boventallig is, vrijwillig plaatsmaken voor een boventallige collega. De boventallige collega kan dan blijven. De plaatsmaker gaat uit dienst en ontvangt de voor hem/haar geldende ontslagvergoeding conform het Sociaal Plan.
  • Een boventallige medewerker mag een passende functie één keer weigeren. Bijvoorbeeld omdat de functie moeilijk te combineren is met privéomstandigheden. Bij een tweede keer passend werk weigeren wordt het dienstverband beëindigd met recht op 1x de wettelijke transitievergoeding conform Sociaal Plan. Functies buiten NS mogen altijd worden geweigerd.
  • Als bij een organisatiewijziging de standplaats wijzigt, dan wordt de extra reistijd voor 3 jaar volledig vergoed. 

Met de goedkeuring van de afspraken door de leden van de vakbonden is de cao definitief. NS gaat de komende tijd aan de slag met het invoeren van de nieuwe afspraken. De cao treedt met terugwerkende kracht per 1 april 2020 in werking en loopt tot 1 juli 2022.