Utrecht,
13
juni
2023
|
20:30
Europe/Brussels

NS meldt internationale lijnen aan in open toegang

NS vindt het samen met haar partners belangrijk dat Nederland per spoor goed verbonden is met Europa. Daarom zijn de huidige verbindingen naar Berlijn, Frankfurt, Londen, Parijs en Wenen dinsdag in open toegang aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft vervoerders die interesse hebben om internationale verbindingen vanaf 2025 in open toegang aan te bieden, gevraagd zich te melden bij de ACM. De staatssecretaris zal daar op een later moment een afweging in maken.

Voorstanders van verbindingen in concessie 
De Tweede Kamer heeft eerder opgeroepen de internationale verbindingen – net als nu – in de volgende concessie mee te nemen om zekerheid voor de reiziger te bieden en publieke sturing te behouden. Ook NS blijft van mening dat Nederland het beste af is als internationale verbindingen in de concessie worden opgenomen, omdat dit voor een lange termijn met een goed aanbod zekerheid aan de reiziger biedt. 

Melden verplicht bij rijden in open toegang 
Iedere vervoerder die per 2025 internationale treinverbindingen in open toegang aan wil bieden in Nederland, dient hiervoor een melding te doen bij de ACM. Wie geen melding doet, kan per definitie niet rijden. Ook is het niet mogelijk om later meer treinen te gaan rijden dan aangemeld; minder rijden dan eerder aangegeven kan wel.