Utrecht,
12
december
2016
|
21:34
Europe/Brussels

Regiezitting onregelmatigheden Limburg

Update: pleitnota NS, 13 december, 2016

In 2015 was NS volop in het nieuws naar aanleiding van onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. NS heeft direct ingegrepen en maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. NS heeft eerder aangegeven dat er bij de aanbesteding in Limburg zaken verkeerd zijn gegaan; zaken die niet passen bij ons bedrijf. De onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg waren voor NS aanleiding om een structurele verbeterslag door te voeren in haar bedrijfsvoering en risicobeheersing.

Op 13 december is de regiezitting bij de rechtbank waarbij NS een van de partijen is die terecht staat. NS wordt onder andere verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. NS zal zich juridisch verweren, uiteindelijk is het aan de rechter om te beoordelen of er sprake is geweest van strafbare feiten.

Omdat de zaak onder de rechter is, doet NS hier op dit moment geen nadere mededelingen over.