Utrecht,
19
januari
2023
|
15:12
Europe/Brussels

Start onderzoek grootschalige stationsontwikkeling Amsterdam Sloterdijk

Samenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord Holland en gemeente Amsterdam hebben 19 januari jl. hun handtekening gezet onder een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalige ontwikkeling van het stationsgebied Amsterdam Sloterdijk. De ideeën van de verschillende ontwikkelpartners voor het gebied zijn vastgelegd in de “Ontwikkelstrategie station Amsterdam Sloterdijk”. 

“Station Sloterdijk ligt op een kruispunt van sporen en is het belangrijkste station voor Amsterdam-West - en straks helemaal als er duizenden woningen in Haven-Stad bijkomen. Dit is bouwen op een postzegel.  Er is ruimte tussen, onder en boven de sporen om er iets heel moois van te maken. Een nieuw maaiveld schept alle mogelijkheden voor een nieuw stuk stad.”

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS Stations

In dit gezamenlijke toekomstbeeld is station Amsterdam Sloterdijk niet alleen een uitstekend functionerend OV-knooppunt. Maar ook een modern, groen en levendig gebied midden in Amsterdam waar je kunt – én wilt – wonen, werken en verblijven. Daarmee sluit het aan bij de al lopende transformatie van Sloterdijk Centrum naar woon- en werkgebied. 

De Ontwikkelstrategie biedt daarbij veel ruimte voor intensieve bebouwing, door woningen te bouwen samen met werk- en andere functies, rondom én boven het spoor. Dit doet ook recht aan het versterken van het stationsgebied in Sloterdijk Centrum als belangrijk OV-knooppunt van Haven-Stad, de Amsterdamse gebiedsontwikkeling die tienduizenden woningen gaat opleveren. Het intensief bebouwen van het stationsgebied zorgt daarnaast ook voor levendigheid en verbetering van de sociale veiligheid.

Compact bouwen door meervoudig grondgebruik is energie-efficiënt en daardoor duurzaam. Door de nabijheid van een OV- knooppunt kunnen veel mensen straks ook duurzamer reizen. 

Verdere groei van het station en het OV-knooppunt

Station Amsterdam Sloterdijk is een belangrijke toegangspoort van en naar Amsterdam en Noord-Holland. De doorontwikkeling van het stationsgebouw en toekomstige verbeteringen van dit belangrijke OV-knooppunt zijn noodzakelijk met het oog op de toekomstige groei van de stad en de regio. Naar verwachting neemt de reizigersgroei de komende jaren nog extra toe door de ontwikkelingen van Haven-Stad.

Dit onderzoek past binnen de afspraken die er recent zijn gemaakt vanuit Metropoolregio Amsterdam (MRA) met het Rijk voor betere bereikbaarheid van de regio, die voor zowel woningbouw als werkgelegenheid van groot belang is.

De opgaven in samenhang onderzocht

De samenwerkingspartners zijn enthousiast over de mogelijkheden die de verkenning in de Ontwikkelstrategie laat zien. Ze gaan de komende 2-3 jaar samen de haalbaarheid onderzoeken voordat er concrete plannen gemaakt worden. Op die manier kan nog beter ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen. De Ontwikkelstrategie is daarmee nadrukkelijk nog een ambitie en geen vastomlijnd plan.

In de Ontwikkelstrategie wordt de woon-, werk-, verblijfs-, mobiliteits- en duurzaamheidsopgave van het gebied in samenhang onderzocht. Dit zorgt ervoor dat de verschillende functies in en rond het station in de toekomst beter op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Intentieverklaring

In 2019 tekenden NS, ProRail, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam een intentieverklaring. Deze ontwikkelstrategie is de volgende stap.