Utrecht,
16
juni
2020
|
07:46
Europe/Brussels

Test aanmeldservice krijgt vervolg

Samenvatting

NS gaat door met het testen van een aanmeldservice. De afgelopen vijf weken onderzocht NS of zo’n service kan helpen om reizigers voor vertrek inzicht te geven in welke trein druk is en welke niet. Zo zou drukte vermeden kunnen worden: één van adviezen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door beter te spreiden en pieken te voorkomen, kunnen meer reizigers op een verantwoorde manier gebruikmaken van de trein. Zo’n 5.000 reizigers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, zijn overwegend positief.

Voor NS is het positieve resultaat aanleiding om de test voort te zetten. Zo wil NS onderzoeken of het mogelijk is om fietsen in de trein weer toe te staan, wanneer deze vooraf worden aangemeld. Ook wil NS kijken of de aanmeldservice kan bijdragen aan het verruimen van de reis- en collegetijden van studenten. Over deze en andere mogelijke toepassingen gaat NS in gesprek met reizigersorganisaties, overheid en andere vervoerders.

Piekdrukte voorkomen
Hoewel de aanmeldservice tijdens deze test nog slechts een beperkt aantal functionaliteiten kent, zijn gebruikers overwegend positief over het gebruiksgemak: 60% van de testers vindt de service makkelijk in gebruik, tegen 23% die het daarmee oneens is. Eveneens 60% van de testers noemt het waarschijnlijk dat ze de service aan zouden raden aan anderen. Bijna de helft (47%) van de deelnemers geeft bovendien aan bereid te zijn om op een ander tijdstip te reizen, wanneer dat een rustiger trein oplevert. 
In combinatie met andere geldende maatregelen om spreiding te bevorderen, zou dat in de praktijk voldoende kunnen zijn om piekdrukte te voorkomen. De voornaamste reden om niet op een ander moment te reizen is volgens deelnemers dat hun werktijden niet flexibel zijn.