Utrecht,
14
juni
2017
|
13:00
Europe/Brussels

NS: beter in gesprek gaan over oplossingen, dan actievoeren

Vandaag, woensdag 14 juni, heeft NS vakbond FNV Spoor nadrukkelijk uitgenodigd om in gesprek te gaan. NS ziet voldoende aanknopingspunten voor beide partijen om in gesprek te komen over een aantal onderwerpen die FNV Spoor heeft geagendeerd. Hiermee reageert NS op het ultimatum dat FNV Spoor gesteld heeft. Eerdere verzoeken om in gesprek te gaan zijn door FNV Spoor helaas afgewezen. NS doet een dringend beroep om af te zien van eventuele acties.

FNV Spoor wil onder meer dat NS meebiedt op de regionale spoorconcessies in het noorden van het land. NS heeft echter in haar strategie Spoorslags Beter aangekondigd zich tot 2019 volledig te richten op betere prestaties op het hoofdrailnet, inclusief de HSL. NS hecht aan betrouwbaarheid en komt deze afspraken na. Daarbij is de deadline voor deze aanbesteding verstreken. NS rijdt overigens al ruim tien jaar niet meer op deze lijnen, voor de werkgelegenheid verandert er niks.

Ook heeft FNV Spoor kort geleden geëist dat op alle korte dubbeldekkers de hele dag twee hoofdconducteurs worden ingezet. Al 10 jaar lang gebeurt dit in verreweg de meeste gevallen met één conducteur. NS zet conducteurs het liefste in op die plekken en momenten waar dit het hardste nodig is, bijvoorbeeld op risicolijnen en uitgaansavonden. Daar hebben medewerkers en reizigers het meeste aan. Op lange dubbeldekkers zijn altijd twee conducteurs aanwezig, dit onder meer vanwege het zicht op de perrons tijdens vertrek. Over het algemeen zijn dit trajecten waar veel reizigers gebruik van maken.

Verder heeft FNV Spoor aangegeven tegen het verplaatsen van werkzaamheden te zijn, ook al wordt het hierdoor mogelijk om dagelijkse problemen op het spoor te verhelpen. Een deel van de medewerkers zal dan verder moeten reizen naar hun werk. NS begrijpt dat dit voor medewerkers consequenties kan hebben die niet prettig zijn en is bereid om hier goede afspraken over te maken.

Tot slot wil FNV Spoor niet dat NS verder gaat met het overbrengen van retailformules naar de markt. Als formules overgaan naar een marktpartij worden goede afspraken gemaakt, onder meer over gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

In de strategie Spoorslags Beter, die maart vorig jaar is gepresenteerd, heeft NS duidelijke keuzes gemaakt om de prestaties voor onze reizigers op het hoofdrailnet en de HSL te verbeteren. Ook willen we zorgen voor stations van wereldklasse en een bijdrage leveren aan het gemak tijdens de reis van deur tot deur. Wij weten dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het comfort en de tevredenheid van onze reizigers. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. De klanttevredenheid stijgt, er komen veel nieuwe treinen bij en punctualiteit is hoog.

Wij staan voor de gemaakte keuzes en voeren onze strategie zorgvuldig uit. Dit doen we in goed overleg met alle betrokkenen: onze medewerkers, medezeggenschap en verschillende vakbonden.

Actievoeren is wat ons betreft daarom geen oplossing. Juist omdat FNV Spoor hetzelfde doel nastreeft: een sterk NS. Daarbij is NS meer dan bereid om in gesprek te gaan. Wij zouden het zeer vervelend vinden als reizigers hinder ondervinden van acties en hebben daarom FNV Spoor opgeroepen om in te gaan op onze meermaals gedane oproep tot inhoudelijk overleg.

Acties ondermijnen tevens het draagvlak onder reizigers, dat terwijl de prestaties juist verbeteren en NS voor grote uitdagingen staat. Bijvoorbeeld om zes Intercity´s per uur te gaan rijden op een van de drukste trajecten van Nederland, of het verbeteren van de prestaties op de HSL.